Ventilatieverslaggeving

Om de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen te verbeteren, zijn er bijkomende verplichtingen:

Ventilatie voorontwerp (VVO) opmaken
Noem het een haalbaarheidsstudie, bij de start van de werk-zaamheden. Die zorgt ervoor dat het eindresultaat voldoet. U kan beroep doen op Dierickx Ventilatie om de best passende oplossing voor uw eigen project uit te werken.

Mechanische Ventilatie (MV) rapporteren
U heeft uw ventilatiesysteem zelf gemonteerd en opgestart. Nu volgt de keuring. Aan elk ventiel wordt het behaalde debiet gemeten en gerapporteerd. U kan op Dierickx Ventilatie beroep doen om deze test zo vlot mogelijk te doorstaan.

Doorvoeropeningen (DO) rapporteren
Een doorvoeropening onder de deur moet de circulatie van toevoer naar afvoer mogelijk maken. Dierickx Ventilatie meet de doorvoeropeningen op.

Ventilatieprestatieverslag (VPV) opmaken
Alle data worden verzameld in een officieel rapport. Dierickx Ventilatie is erkend als ventilatieverslaggever en kan dit rapport opmaken.

De ventilatieverslaggeving moet niet noodzakelijk door één en dezelfde verslaggever uitgevoerd worden. Zo kan een EPB-verslaggever met de juiste kwalificaties in staan voor een Ventilatievoorontwerp (VVO) terwijl wij de debieten van uw ventilatiesysteem opmeten (= onderdeel Mechanische Ventilatie rapporteren).